NewMarc

NewMarc
Member since Sep 2nd, 2021

Test story

Created 2 years ago

Zorgaanbieders uit het locatieregister

Op onderstaande kaart is te zien waar de locaties van zorgaanbieders die in het locatieregister staan, gevestigd zijn binnen een bepaalde plaats.

De dataset van het locatieregister wordt hierbij op basis van postcode/huisnummer gekoppeld met de gegevens in het BAG (Kadaster). Door die koppeling zijn de coördinaten van de adressen op te halen en te visualiseren.