SubjectPredicateObjectGraph
handelsbelemmering
@nl-nl
handelsverdrag
@nl-nl
stad
@nl-nl
land
@nl-nl
taal
@nl-nl
munteenheid
@nl-nl
subject
@en-uk
IMF
@en-uk
Bruto binnenlands product van ...... s aangegeven in de graaf naam.
@nl-nl
bruto binnenlands product
@nl-nl
The Big Mac Index
@en-uk
Koopkracht volgens de Big Mac ...... s aangegeven in de graaf naam.
@nl-nl
Big Mac index
@nl-nl
content
@en-uk
Do or don't?
@en-uk
Doing Business – The World Bank
@en-uk
Ranking van landen op basis va ...... s aangegeven in de graaf naam.
@nl-nl
ease of doing business
@en-uk
IMF
@en-uk
Groei per jaar van het bruto b ...... s aangegeven in de graaf naam.
@nl-nl