SubjectPredicateObjectGraph
Lijst van classes
@nl
SKOS Begrippen
@nl
Lijst van nodeshapes
@nl
OWL Ontologie - Afleidingsregels
@nl
Vocabulaire
@nl
Eigenschap
@nl
Lijst van propertyshapes
@nl
Referenties
@nl
SHACL Shapes - Gegevensregels
@nl
OWL Vocabulaire
@nl
Geo-object
@en
Geo-object
@nl
Identificatie
@nl
Identification
@en
beginGeldigheid
@nl
validFrom
@en
eindGeldigheid
@nl
validTo
@en