Kadaster

kadasterCreated on Apr 6th, 2018
Members

kadaster / brk

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

  • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten
  • de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK.

kadaster / brt

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

kadaster / bag

The Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) are a part of the Dutch government system that hold the basic registers that can be accessed publicly. The register contains information and the location of all the buildings in the Netherlands with their geometry as well.

In the example query we show a 3D model of a street in the Netherlands: