Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

nde
Created on Apr 20th, 2023

Organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, onderwijs en onderzoek vormen samen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Met leveranciers van erfgoedsoftware, provincies en gemeenten werken we aan de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo maken we het digitale geheugen van Nederland beschikbaar voor gebruikers.

Homepage: https://netwerkdigitaalerfgoed.nl

Members

This dataset describes requirements for publishing datasets. By following these requirements, publishers enable users to find and use their datasets.

Documentation: https://netwerk-digitaal-erfgoed.github.io/requirements-datasets/