Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

rkd
Created on Nov 10th, 2019

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is een van de belangrijkste documentatie- en onderzoeksinstellingen ter wereld. Als kennisinstituut werken we nauw samen met musea, erfgoedinstellingen, universiteiten en particuliere instellingen. Het RKD heeft naast een onderzoeksfunctie, een collectie- en een publieksfunctie. Onze medewerkers leveren bijdragen aan onderzoek, publicaties en tentoonstellingen. Wij beheren unieke archieven, documentatie- en fotomateriaal en de grootste kunsthistorische bibliotheek over de Westerse kunst van de late middeleeuwen tot heden, met een focus op de kunst van de Nederlanden in internationale context. Naast schilder-, teken- en beeldhouwkunst, beslaan de collecties ook monumentale kunst, moderne media en vormgeving. De collecties zijn zowel digitaal als in de studiezaal te raadplegen.

Members
I

Iconclass

3.408.906 statements

Iconclass is a classification system designed for art and iconography. It is the most widely accepted scientific tool for the description and retrieval of subjects represented in images (works of art, book illustrations, reproductions, photographs, etc.) and is used by museums and art institutions around the world.

Homepage: http://www.iconclass.nl/home