altitude
A altitude é a distancia vertical dun obxecto respecto dun punto de orixe dado, considerado como o nivel cero, para o que se adoita tomar o nivel absoluto do mar.<ref>https://gl.wikipedia.org/wiki/Altitude</ref>
altitude
A altitude é a distancia vertical dun obxecto respecto dun punto de orixe dado, considerado como o nivel cero, para o que se adoita tomar o nivel absoluto do mar.<ref>https://gl.wikipedia.org/wiki/Altitude</ref>