Test

Select *

where { ?s ?p ?o} limit 10

Created 4 days ago, 1 version

Query

Created 19 days ago, 1 version

RINF test

PREFIX era: http://data.europa.eu/949/ prefix geo: http://www.opengis.net/ont/geosparql# prefix bif: http://www.openlinksw.com/schemas/bif# PREFIX rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

SELECT distinct ?lineString ?lineStringColor ?lineStringLabel FROM http://data.europa.eu/949/graph/rinf WHERE { values ( ?profile ?lineStringColor) { (true 'blue' ) #(false 'red' )
}

?sectionOfLine a era:SectionOfLine ;
        #era:inCountry <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/BEL> ;
        era:opStart/geo:hasGeometry/geo:asWKT ?startgeo;
        era:opEnd/geo:hasGeometry/geo:asWKT ?endgeo;
        rdfs:label ?lineStringLabel;
        era:track/era:isQuietRoute ?profile.

 bind(<bif:st_linestring>(<bif:st_point>(<bif:st_x>(?startgeo),<bif:st_y>(?startgeo)), <bif:st_point>(<bif:st_x>(?endgeo),<bif:st_y>(?endgeo))) as ?lineString)

}

Created 24 days ago, 1 version

Query

Dataset is not accessible.
Created a month ago, 1 version

Query

Dataset is not accessible.
Created a month ago, 1 version

Query-1-1

Created a month ago, 2 versions

Query-1

Created a month ago, 1 version

Query

Created a month ago, 1 version

Stemlokalen per inwoner per gemeente

Hoeveel stemlokalen zijn er per inwoner beschikbaar?

Created 2 months ago, 1 version

Lijst van gemeentes die nog geen data hebben aangeleverd

Deze lijst gebruikt Wikidata om te controleren welke gemeenets momenteel nog geen gegevens hebben aangeleverd.

Created 2 months ago, 3 versions

Stembureau's per plaats

Toont stembureau's in in een opgegeven gemeente.

Created 2 months ago, 11 versions

qgis

Created 2 months ago, no versions

Woonplaats

Get the IRI of a "woonplaats" given the name

Created 2 months ago, 4 versions

academy

Created 2 months ago, no versions

all

Created 2 months ago, 1 version

coletaPokemon

Created 3 months ago, no versions