SubjectPredicateObjectGraph
Syytettyjen, jotka olivat ...... dyksen perusteella. Ään
@fi
De åtalade, vilka såsom s ...... grund av rättsvillfarelse.
@sv
Tuomioistuin oli OK 10 lu ...... seen käsittelytilaisuuteen.
@fi
Domstol var med stöd av 1 ...... första rättegångstillfälle.
@sv
Yleinen tuomioistuin oli ...... OK 10 luvun 29 §:n 2 mom:a.
@fi
Allmän domstol var oavset ...... 7.1918 om högsta domstolen.
@sv
Velallisen omaisuutena ol ...... taneista seikoista. Ään
@fi
Gäldenär tillhörig fastig ...... KO:1980-II-48, KKO:1980-II-
@sv
Teräaseen hallussapitoa y ...... ottoon teon kohteen kanssa.
@fi
Innehav av eggvapen på al ...... med objektet för gärningen.
@sv
Oikeuden lohen, taimenen ...... astamisesta nostettu syyte.
@fi
Rätten till fångst av lax ...... lovlig fiske väckta åtalet.
@sv
A oli ostanut neljä tilaa ...... kous oli hyväksynyt kaupan.
@fi
A hade köpt fyra lägenhet ...... tämman hade godkänt köpet.(
@sv
A oli ostanut neljä tilaa ...... itu ulosmitata A:n velasta.
@fi
A hade köpt fyra lägenhet ...... om II 21. Återvinning II 1.
@sv
Liikehuoneiston vuokrasop ...... tutkimisen virka-apuasiana.
@fi
En skiljedomsklausul som ...... es som handräckningsärende.
@sv
Kysymys TieliikenneA 14a ...... desta liikenteessä. Ään
@fi
En av A framförd buss had ...... 1980-II-38, KKO:1980-II-138
@sv
Televisiovastaanottimen l ...... atta menetetyksi valtiolle.
@fi
Med beaktande av den tids ...... ömas förverkad till staten.
@sv
Kihlakunnanoikeuden puhee ...... ekemänsä rikoksen johdosta.
@fi
Ordföranden i häradsrätt ...... den. Se KKO:1980-II-123
@sv
Alempien oikeuksien hyväk ...... palautettiin alioikeuteen.
@fi
Sedan de lägre domstolarn ...... :1980-II-78, KKO:1980-II-80
@sv
Kysymys: - todistusta ...... iikon ajan laskemistavasta.
@fi
Fråga om - bevisbörda ...... n 30.4.1970 om arbetsavtal.
@sv
24.3.1977 alkaneesta, ns. ...... 7. Vrt. KKO:1981-II-134
@fi
På grund av en s.k. kraft ...... gällde tiden 14 -16.4.1977.
@sv
Oy:n asiamiehen A:n ilmoi ...... mista varten HO:n tuomioon.
@fi
Sedan ett aktiebolags omb ...... v ändring i hovrättens dom.
@sv
Työnantaja oli purkanut k ...... timus. Ks. KKO:1979-I-1
@fi
Arbetsgivaren hade hävt e ...... rundade skadeståndsyrkande.
@sv
Kiinteistöihin oli vahvis ...... yyden vakuudeksi hylättiin.
@fi
I fastigheter hade fastst ...... i avtalsvillkoren avslogs.
@sv
Huoltoavun saaja, joka ol ...... a ehkä oli peritty. Ään
@fi
Socialhjälpstagare, som h ...... n 17.2.1956 om socialhjälp.
@sv
Ymmärrystä vailla olevana ...... omittaisiin rangaistukseen.
@fi
Oikeudenkäynnissä, jossa ...... kennevakuutuksesta. Ään
@fi
I en rättegång, där en fo ...... afikförsäkringen för bilen.
@sv
Stad var ansvarig för ska ...... för begränsning av skadan.
@sv
Luvatta ammuttu hirvi oli ...... n varojen erotusta. Ään
@fi
En olovligen skjuten älg ...... id försäljningen av köttet.
@sv
Työntekijän luvaton poist ...... syy irtisanomiseen. Ään
@fi
Det faktum att arbetstaga ...... nde skäl till uppsägningen.
@sv
Asunto-osakeyhtiön hallit ...... a oikeudenkäyntikuluistaan.
@fi
A, som hade varit ordföra ...... ader. Se KKO:1980-II-82
@sv
Toistaiseksi voimassa oll ...... ka. Vrt. KKO:1977-II-36
@fi
Under beståndet av ett ar ...... en enligt kollektivavtalet.
@sv