voc-opvarenden-carrieres

Created 5 years ago
27.169.801 statements

Betreft clusters van records uit VOC-opvarenden die naar alle waarschijnlijkheid aan één individu toebehoren. Clusters tonen dus carrières binnen VOC.

Clusters zijn voorzien van VOC-opvarenden-id.

Beperkende voorwaarde: alleen clusters van opvarenden geselecteerde schepen (2 cases) opnemen -- data komen voort uit onderzoeksproject waarover nog niet is gepubliceerd.