voc-opvarenden-plaatsnamen

Created 5 years ago
454.993 statements

Ca. 20% van de meer dan 150.000 unieke plaatsnaamattestaties van geboorteplaatsen in VOC-opvarenden (NA) zijn gestandaardiseerd naar hun moderne variant, gereconcilieerd naar GeoNames, en voorzien van geocodes. De gestandaardiseerde plaatsnamen hebben betrekking op ca. 80% van de opvarenden.