Mark Lindeman

mark-lindeman
Member since Sep 12th, 2022
Organizations

Experiment with generating familytrees.

There's been a Murder in SPARQL City! The SPARQL Murder Mystery is designed to be both a self-directed lesson to learn SPARQL concepts and commands and a fun game for experienced SPARQL users to solve an intriguing crime.

Linked Open Data versie van de data van het Open State Foundation project "Waar is mijn stemlokaal?". De CSV databron is omgezet gebruik makend van de schema.org.

Let op: Nog niet alle gemeenten hebben de stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 aangeleverd. Deze worden nog tot uiterlijk circa een week voor de verkiezingen toegevoegd.

A dataset all about me.

Linked Data mapping downloaded from the Dutch Nationaal Georegister. Created as a reaction to a keynote on Data Matters conference.

Overzicht van kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Heiloo. De gemeente Heiloo heeft het beheer van kunst in de openbare ruimte uitbesteed aan Kunstwacht. Heiloo heeft Kunstwacht toestemming gegeven de data uit het beheerssysteem van Kunstwacht openbaar te maken. De gegevens worden bijgehouden ten behoeve van het beheer en onderhoud van de kunstwerken.

Linked Data game based on the classic card game.

Het bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland is een bestand met de ongevallenmeldingen van diverse aanleverende instanties gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB). Met dit product kunt u verschillende verkeersveiligheidsanalyses voor uw beheersgebied uitvoeren en is in het bijzonder geschikt voor: - beleid (formuleren, monitoren, evalueren), - onderzoek en - wegbeheer.

Source