Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

niod
Created on Nov 5th, 2019

Het NIOD is een kennis- en informatiecentrum over oorlog, Holocaust en genocide. Het instituut is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Members

Slachtofferregister

5.394.050 statements

De Oorlogsgravenstichting gedenkt ongeveer 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit zijn soms militairen maar vaak burgers: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië.

Deze dataset omvat meer dan 160.000 records van mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

WO2 Thesaurus

110.197 statements

De WO2-thesaurus is een gevalideerde, hiërarchisch georganiseerde trefwoordenlijst voor de thematische ontsluiting van (digitale) bronnen uit de periode 1940-1945. De thesaurus, beheerd door het NIOD, bevat bijna 4500 termen over gebeurtenissen, plaatsen, begrippen en objecten uit de Tweede Wereldoorlog. De trefwoorden zijn verdeeld over een aantal hoofdgebieden als Vervolging, Bestuur, Dagelijks Leven, Recht, etc. Tevens bevat de WO2-thesaurus een uitgebreide lijst van kampen en getto's in zowel Europa als Nederlands Indië; inclusief GPS coordinaten.

Beeldbank Regionaal Archief Zutphen

6.399 statements

Deze dataset omvat de beschrijving van ca. 300 items uit beeldbank van Regionaal Archief Zutphen die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog.