OpenStreetMap

osm
Created on Aug 22nd, 2022
Members

OpenStreetMap

192.234.143 statements

OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) is een project dat als doel heeft om vrij beschikbare en bewerkbare geografische gegevens te verzamelen, zodat daaruit landkaarten en andere diensten kunnen gemaakt worden. Eenieder die zich inschrijft, kan eraan meewerken. Het invoeren en aanpassen van de geografische data steunt volledig op vrijwilligers. Het is mede opgericht uit onvrede met de hoge kosten die commerciële kaartbedrijven vragen voor hun producten. Reeds meer dan 20 miljoen kilometer wegen, fiets- en voetpaden werden in kaart gebracht door middel van het overnemen van gegevens van luchtfoto's en zelf op pad te gaan met een GPS-apparaat. In juni 2020 waren elke dag gemiddeld zo'n 6300 vrijwilligers actief aan het bijdragen.

Bron: OSM Wiki

Deze Linked Data Levering

In deze Linked Data levering van het iAMLAB van CGI stellen wij in samenwerking met Triply OpenStreetMap beschikbaar als Linked Data. Hiervoor maken wij gebruik van een variant op de Sophox ontologie zoals in het verleden ook beschikbaar gesteld door OSM zelf.

Als instantiegegevens streven wij ernaar heel Nederland beschikbaar te stellen. Op dit moment zijn de polygonen en punten (ways en nodes) beschikbaar gesteld. Wat ontbreekt zijn de wegen en lijn-objecten. In deze instantiegegevens nemen wij direct URLs naar de BAG en WikiData op. Vooralsnog zijn deze (externe) bronnen bedoeld om federatief te bevragen.

De data wordt maandelijks ververst onder een best-effort basis. We stelen deze data beschikbaar als open data, beschikbaar onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL).

Voor vragen, bug reports en andere vragen rondom de inhoudelijke data kun je contact opnemen met het iAMLAB van CGI. Voor vragen rondom de infrastructuur en de database kun je contact opnemen met Triply.

Voorbeelden:

Om het gebruik van deze dataset te vergemakkelijken zijn de volgende resources en voorbeelden beschikbaar:

Known issues

  • Vanuit Relation objecten is een foutieve rdfs:seeAlso opgenomen. Dit wordt gefixed in een volgende versie.
  • Er is (nog) geen manier beschikbaar om de actualiteit van de data (ge-automatiseerd) op te vragen.

OpenStreetMap (OSM) Linked Data model

In het verleden zijn er door/voor OSM op verscheidene momenten Linked Data implementaties beschikbaar gesteld, waaronder Sophox en LinkedGeoData. In het beschikbaar stellen van deze Linked Data set voor Platform Linked Data Nederland (PLDN) zijn er een aantal keuzes gemaakt om een zo bruikbaar mogelijke set op te leveren met Linked Data.

De uitgangspunten die hiervoor zijn gebruikt zijn: