Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

rce
Created on Jan 1st, 2021

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. Homepage: https://www.cultureelerfgoed.nl

Members

A historical geocoder for search and standardization of place names throughout history. For example, people used different names for the city of The Hague: ’s-Gravenhage, Vander Haegen, Haga Comitis, Den Haege, La Haye, De Haach, In den Haige, Schravenhaegen and ‘t Haagie. Histograph collects and links place names and uses these to georeference and standardize place names in time; currently, sources used include birth places of Dutch East India Company crew members, monastry records and historical census data.

Version: 1.0.0