Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

oba
Created on Oct 11th, 2022

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Members

data-model-uml

Created 7 months ago, 1 version

Dynamic Triple: Toegepaste triples voor een bepaalde tijdpunt

Deze query toont alle toegepasten triples voor een bepaalde tijdpunt.

Created 7 months ago, 8 versions

Dynamic Triple: geldige observatie

Deze query toont een voorbeeld voor een observatie, die geldig is.

Created 7 months ago, 2 versions

Dynamic Triple: Lid

Deze query toont de informatie van een OBA-lid in de WebPower bron.

Created 7 months ago, 5 versions

Wikidata-boeken over een auteur

Deze query toon de boeken in wikidata, die over een OBA-auteur geschreven zijn.

Created 7 months ago, 3 versions

Auteur AdamNet

Deze query toont de informatie, die AdamNet voor een OBA-auteur bevat.

Created 7 months ago, 2 versions

Auteur

Deze query toont de data van een auteur.

Created 7 months ago, 2 versions

Wikidata-genregenoten van een auteur

Deze query toon de genregenoten van een auteur in wikidata.

Created 7 months ago, 8 versions

Wikidata-boeken van een auteur

Deze query maakt gebruikt de koppeling tussen OBA-data en Adamlink, om een auteur in wikidata te zoeken en de boeken te tonen, die de auteur geschreven heeft.

Created 7 months ago, 6 versions

Bibliotheken op de kaart

Deze query toont de OBA bibliotheken op de kaart.

Created 7 months ago, 12 versions

Data Kwaliteit: Leden Activiteit

Deze query toont leden, die actief of niet actief zijn. Er zijn twee mogelijkheden: De laatste transactie is korter dan een jaar (<=1) of langer dan een jaar geleden (>1). Daarmee wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid geschappen, slapende leden in de dataset te ontdecken.

Created 8 months ago, 8 versions

Data Kwaliteit: Lege Waardes

Deze query toont lege waardes.

Created 8 months ago, 7 versions

Data Kwaliteit: Inconsistente Waardes

Deze query toont de inconsistente waardes.

Created 8 months ago, 8 versions

Data Kwaliteit: Inconsistente Waardes Count

Deze query toont de counts van inconsistente waardes binnen de data van OBA.

Created 8 months ago, 10 versions

Place Network

Deze query toont een plaats als een netwerk.

Created 8 months ago, 2 versions

Place

Deze query toont een plaats.

Created 8 months ago, 4 versions

Lid

Deze query toont de struktuur van de lidmaatschapgegevens.

Created 8 months ago, 1 version

Leden op de kaart

Deze query toont de OBA leden op de kaart.

Created 8 months ago, 10 versions

Visualisatie model

Deze query toont de model graph.

Created 8 months ago, 8 versions

Visualisatie van dynamisch triple voorbeeld

De query toont een graph visualisatie van het dynamisch triple voorbeeld.

Created 8 months ago, 5 versions