Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

oba
Created on Oct 11th, 2022

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Members

knowledge-graph

94.429 statements

Deze dataset bevat de linked data, die vanuit de broninformatie is omgezet.

Deze datastory beschrijft de specifieke toepassingen van de kennisgraaf integratie en dynamische aanpassingen in de kennisgraaf, die in de scope van deze proof of concept (PoC) mogelijk gemaakt worden.

OBA heeft twee vragen die met de huidige PoC worden beantwoord:

  1. Is het mogelijk om informatie van verschillende systemen (VSmart en WebPower) in een kennisgraaf te combineren?
  2. Kunnen wijzigingen in deze kennisgraaf weer terug gebracht worden naar het oorspronkelijk bronsysteem?

Er zijn twee bronsystemen die voor deze PoC gebruikt worden: VSmart en WebPower.

Het VSmart systeem bezit informatie over uitleen- of verlengingsacties. Hier zullen uitleen- en verlengingsacties in het term 'transactie' samengevat worden. Een transactie bestaat uit een lener, die een object leent of een uitlening verlengt. Een lener is een lid van OBA, een object kan bijvoorbeeld een boek uit de bestand van OBA zijn.

Het WebPower systeem beschikt over de ledeninformatie van OBA. In deze datastory zal een toepassing gespecificeerd worden voor een wijziging van de data van een lid met het volgende voorbeeld:

  • Een persoon met de naam 'Elize Aalders' is een lid van OBA.
  • WebPower beschikt over data met persoonlijke informatie van het lid 'Elize Aalders':

Om de kwaliteit van data te meten, is het mogelijk:

(1) De formele structuur van de data onderzoeken

of

(2) De data op een hoger niveau analyseren.

Beiden data analyse technieken worden in deze data story weergegeven, waarin waardes worden onderzocht met verschillende formele structuren (1), missende waardes (1), en de activiteit van leden (2).

Er zijn verschillende redenen om de kwaliteit van data te analyseren. Ten eerste is het gemakkelijker data van goede kwaliteit te verwerken. Hier is het van groot belang dat elke waarde dezelfde structuur volgt. Verder kan analyse helpen om verschillende inzage te geven en data bij te werken. Met de kracht van linked data is het bijvoorbeeld ook mogelijk connecties tussen data punten te ontleden en voor analyse te gebruiken.

Als we op het laagste niveau de waardes bekijken, zien we vaak dat ze niet hetzelfde schema volgen. Bijvoorbeeld de woonplaats van een lid, waar de naam van de stad wordt gegeven ("Amsterdam"). In de brondata komt er een inconsistente instantie voor die alleen in hoofdletters geschreven is ("AMSTERDAM). De volgende query toont niet alleen de verschillende waardes, maar ook, wat het correcte ("waar") of incorrecte ("onwaar") formaat is, een beschrijving, wat er fout gegaan is ("alles zit in hoofdletters") en het subject, dat aan de waarde gekoppeld is ("https://data.oba.nl/id/lid/70071"). Deze informatie kan helpen, de data bij te werken en consistent te houden.

Het grote verschil tussen traditionele databases en linked databases is een klein maar belangrijk woord: "linked". Het koppelen van data maakt het niet alleen mogelijk de relaties tussen eigen datapunten te modelleren, maar ook externe bronnen voor taken te gebruiken. Een voorbeeld is de datastory Werken met linked data - een geo voorbeeld, waar externe bronnen worden gebruikt, om leden van OBA's bibliotheken en OBA bibliotheek vestigingen op een kaart weer te geven. Naast het combineren en samenbrengen van data in een visualisatie, kan data worden samengebracht voor andere technische toepassingen zoals suggestie systemen. Als een lid van OBA naar een auteur zoekt, kan het systeem boeken aanbieden die zijn geschreven door de auteur, of andere aanbeveelden auteurs, die vergelijkbare boeken geschreven hebben.

Op dit moment bevat de bron data van OBA alleen de naam van een auteur. Verder is er nog een link naar de bron AdamNet, die ook Nederlandse auteurs bevat, toegevoegd. De volgende visualisatie laat zien, dat de instantie met voornaam "Harry" en familienaam "Mulisch" een persoon is, die in Adamnet met de identifier "12606" bestaat.

Eén van de voordelen van linked data is de mogelijkheid om informatie makkelijk op verschillende manieren te verwerken. Deze data story toont een manier om data van lidmaatschapsgegevens te verwerken.

De kennisgraaf bevat bijvoorbeeld leden, die ieder een woonplaats en een postcode hebben. In het voorbeeld hieronder zien we een lid uit deze kennisgraaf met het lidnummer 135941 en woont op postcode 1067 in Amsterdam. Lid 135941 heeft ook lidmaatschap informatie, dat hij bijvoorbeeld lid is sinds ''7/22/2009".