Triply

Triply
Created on Sep 17th, 2019
Members

ISIL Codes Nederlandse archieveninstellingen

Created 4 months ago

De International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL), ISO 15511, wijst een uniek nummer toe aan elke bibliotheken en gerelateerde organisaties ter wereld. Onder gerelateerde organisaties worden ook musea en archieven verstaan. Sinds 6 oktober 2008 is de organisatie en het toekennen van ISIL codes aan archiefinstellingen door de Koninklijke Bibliotheek gedelegeerd aan het Nationaal Archief. Deze dataset bevat de ISIL codes van archiefinstellingen.

Een ISIL is alfanumeriek met een maximum van 16 tekens. Geldige tekens zijn A-Z, 0-9, solidus, koppelteken-minus en dubbelepunt. Een ISIL bestaat uit een prefix die de autoriteit identificeert die de ISIL toekende, een streepje en vervolgens een id die door die autoriteit uitgegeven is. Alle tweeletterige voorvoegsels zijn gereserveerd voor de ISO 3166-1 alfa-2-landcode, gevolgd door een id dat door de nationale bibliotheek autoriteit van dat land is toegewezen. Ook kunnen er wereldwijde id's worden toegekend die niet geassocieerd zijn met een bepaald land, bijvoorbeeld 'oclc-' voor de OCLC. Het achtervoegsel is over het algemeen een reeds bestaand systeem van identificatie van bibliotheken, zodat ISIL bestaande systemen over de hele wereld verenigt in plaats van dat er een volledig nieuw systeem van de grond af is opgebouwd.

NB de wikidata links zijn uitsluitend op ISIL code of Archives Portal Europe ID gebaseerd, andere archiefinstellingen staan uiteraard ook op Wikidata maar hebben deze eigenschappen (nog) niet.

3D geo, geo-events, globe visualizations

Created 2 years ago

3D geo visualizations

Timeline, gallery, hierarchy

Created 2 years ago

Timeline: cars

Geospatial visualizations

Created 2 years ago

Geospatial visualizations

Point object

Charts

Created 2 years ago

Univariate Visualizations

Gauge chart

Tables

Created 2 years ago

Simple table

A data story about DBpedia

Created 2 years ago

DBpedia is a large publicly available knowledge graph containing information sourced from various wikimedia projects, you can click here to learn more.This data story contains a few queries that demonstrate cool applications for the linked data from DBpedia. There are two queries about tulips and two queries showing timelines.

On the homepage of the DBpedia dataset hosted by TriplyDB you can find several example resources, among which "Cat". With a simple query we are capable of getting a comment that is attached to the resource "Cat", that explains what this resource entails. See this comment below.

Exploratory Data Analysis about the Iris

Created 2 years ago

In this datastory, we are conducting an exploratory analysis on Iris dataset. Iris flower dataset has information on the three related species of Iris flowers in order for quantification of their morphologic variation. Below, there are several tables using SPARQL queries that show variations between and within the Iris flower species.